You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Prof.Dr. Mustafa Safran

Başkan


Hakkında

1958 yılında Kastamonu'da doğan Mustafa Safran, 1979 yılında Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümünden mezun oldu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı. 1989 yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını verdi. 1984 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tarih Eğitimi Anabilim Dalı. Öğretim Üyesi olarak görev yapan Mustafa Safran, 1989-90 yılları arasında Ankara Eğitim Yüksek Okulu Müdür Vekilliği, 1989-93 yıllarında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1990-92 yılları arasında Ankara Eğitim Yüksek Okulu Müdürü oldu. 1992-93 yıllarında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölüm Başkanlığı görevini de yürüttü. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür yardımcısı oldu. 1995 yılından 2001 yılına kadar Gazi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Kırşehir Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, Gazi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak çeşitli görevlerde bulunan Safran, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı olarak da 6 yıl görev yaptı. 2008-2011 yılları arasında Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı olan Mustafa Safran, 2010 yılından bu yana da UNESCO Türkiye Millî Komisyon Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir. Bir dönem Kastamonu Üniversitesi Rektör Vekili de olan Safran, 2012 yılından beri Türkiye Bilimler Akademisi'nde (TÜBA) asli üye olarak görev yapmaktadır. 2016 yılına kadar yürüttüğü YÖK Başkan Danışmanlığı görevinin ardından YÖK Denetleme Kurulu Üyelisi olarak görev alan Safran, 8 Ağustos 2018 tarihinden bu yana Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.