You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ahmet GÜL

Üye


Hakkında

1948 yılında doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Zonguldak'ta tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü yüksek lisans mezunudur. 1975 yılında askerlik görevini Asteğmen olarak gerçekleştirdi.

Malatya ve Ankara' da öğretmenlik görevlerinde bulunduktan sonra mezun olduğu Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi’nde 7 yıl öğretmenlik yaptı. 1984 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Merkez teşkilatına atandı. Sırasıyla; Personel Şube Müdürlüğü, Personel Birim Müdürlüğü, Personel Daire Başkanlığı, Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Bu görevlerden sonra Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliği ve Bakanlık Yayımlar Dairesi Başkanlığı görevlerini yürüttü. Müşavirlik görevinde iken; Başbakanlık onayı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlar Dairesi Başkanlığı görevine getirildi. 1992 yılında Talim ve Terbive Kurulu üyeliğine atandı. Daha sonra Kurul Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Aile Araştırma Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği ile Başbakanlık Muzır Kurulu Üyeliği ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 1993 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü oldu.

19 Mart 1999 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışman Hizmetleri Genel Müdürü oldu. 2000 yılında Bakanlık Müşavirliği görevine atandı.

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümünde Osmanlı Müesseseler Tarihi alanında öğrenim gördü. Aynı bölümde "Cumhuriyet Döneminde, Orta Öğretimde Din Eğitimi" adlı Yüksek Lisans Tezini vererek yüksek Lisansını tamamladı. Çeşitli dergilerde eğitim alanında makaleleri yayınlandı. Eğitimle ilgili sempozyum ve seminerlerde bildiri sundu.

TV programlarında eğitimle ilgili açık oturumlara katildim. Eğitimle ilgili lise ve Üniversitelerde okutulan yayınlanmış ders kitapları bulunmaktadır. Çeşitli resmi ve özel üniversitelerde eğitimle ilgili ders, seminer ve konferanslar vermektedir. Yurtdışı Üniversitelerde eğitimle ilgili bildiriler sunmuştur. Evli ve 4 çocuk babasıdır. .