You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Tarihçe

Ülkemizin önde gelen akademisyen, bürokrat ve iş insanları ile önemli kurum ve kuruluşlarının da aralarında bulunduğu 29 gerçek, 9 tüzel kişi tarafından 19 Şubat 1981’de kurulan* vakfımız, ‘Millî Eğitim Bakanlığı Vakfı’ adıyla faaliyetlerine başladı.

Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınan* vakfımızın adı 1986 yılında ‘Millî Eğitim Vakfı’ olarak değiştirildi.* 

Kurulduğu günden bu yana halkımızın yoğun ilgi ve desteğiyle her geçen gün büyüyen vakfımız, millî eğitimimize hizmet yarışında en büyük desteği sağlayan sivil toplum kuruluşlarından biri olmayı hedef edinerek, çalışmalarını bu doğrultuda yürütmektedir.


* Ankara 4. Asliye Hukuk Hakimliği’nin 1981/176 esas ve 1981/65 sayılı tescil kararı ve 17 Mart 1981 tarih ve 17282 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan resmi senetle 

* Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.02.1986 tarih ve F:1986/33, K1986/86 sayılı kararı ile

* 22 Ocak 1981 tarih ve 17228 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ileMillî Eğitim Vakfı'nın kuruluşunda yer alan Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey bürokratları