You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kuruluş ve Kurucular

Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder ve Başöğretmenimiz Atatürk’ün gösterdiği “Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarak lider ülke olma” hedefine ulaşmamız ancak çocuklarımızın çok iyi bir eğitim sistemiyle yetiştirilmesi ve nitelikli eğitim almasıyla gerçekleşebilir.

Ülkemizin nüfusunun hızla artması ve iç göçler nedeniyle yer değiştirmesi, bilim ve teknolojideki baş döndüren hızda gelişmeler çağdaş eğitim ihtiyacını ve bu eğitime ulaşılması sürecindeki sorunları artırmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanması ve çözümü için gerekli olan bütçeler sadece devlet bütçesinden ayrılan kaynaklarla karşılanamayacak kadar büyüktür ve toplumun maddi, manevi desteğine duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. 

Ulu Önder Atatürk, eğitim hizmetlerinde katılımcı bir anlayışın hâkim olması gerektiğini öngörmektedir.  Bu anlayışın gereği olarak, millî eğitim hizmetlerinin, millî eğitim amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda sağlanabilmesinin desteklenmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı’nca bir vakıf kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

1960’lı yıllarda Almanya’ya gidecek olan işçilerimizin hizmet öncesi eğitimden geçirilerek; bu ülkeye gönderilmesini sağlayacak bir program, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Almanya arasında imzalanan bir anlaşmayla yürürlüğe konulmuştu. Bu amaçla kurulan fonun T.C Merkez Bankası’ndaki hesabında 1.296.000 Alman Markı toplandığı görülmüştür. Dönemin Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, böyle bir vakfın kurulmasının çok isabetli olacağı, Vakfın Bakanlığın bünyesindeki tüm birimlere destek verebilecek nitelikte yapılanması ve hazırlıkların bu çerçevede yürütülmesi talimatını vermiştir. 

Vakıf kuruluş çalışmalarını yürütmek üzere beş kişiden oluşan bir heyet oluşturulmuş, bu heyette Osman Güngör Feyzoğlu, Hüseyin Aktuğ, Abdullah Çelik, İhsan Özçukurlu ve Necat Bozkurt görevlendirilmiştir. Hazırlıkları çeşitli aşamalardan geçen vakfımızın kuruluşu 19 Şubat 1981 yılında millî eğitim davasına gönül vermiş 9 tüzel, 29 gerçek kişiden oluşan kurucu üyeler tarafından tamamlanmıştır.

Ayrıca Millî Eğitim Vakfı’na 903 sayılı kanun ve Vakıf Senedinde yer alan hükümlere uygun faaliyetlerini sürdürdüğü sürece Bakanlar Kurulu Kararıyla Vergi Muafiyeti tanınmıştır.


Kurucu Tüzel Kişiler


Kurucu Gerçek KişilerHasan SAĞLAM

Vehbi KOÇ

Sakıp SABANCI

Prof.Dr.İhsan DOĞRAMACI

Prof.Dr.Fahrettin Kerim GÖKAY

Prof.Dr.Galip KARAGÖZOĞLU

Cezmi BİREN

Remzi KALAYCIOĞLU

Ömer GÜRSES

Bahir SORGUÇ

Hayrettin UTKANLAR

İlhami ÇOKAR

Nurettin FİSUNOĞLU

Abdullah ÇELİK

Osman Güngör FEYZOĞLU

Hüseyin AKTUĞ

Mümin ÇAMLIBEL

Erol ÖKTEM

Güner KURTULUŞ

Selman BAYSAL

Gürbüz METİN

Erdoğan TURHAN

Tahir PEKAR

M.Lütfi ÖZHAN

Zeki ALAN

Ahmet Aydın BOLAK

Yılmaz GENÇLER

Suat ARSLAN

İ. Bolar İREN