You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Hedef ve Amaçlar

Millî Eğitim Vakfı’nın Hedefi:

İnsan haklarına saygı, barış içinde birlikte yaşama ve anlaşma kavramlarını benimsemiş, araştırma, geliştirme ve sorun çözme yöntemlerini öğrenmiş, yenilikçilik ve artı değer yaratma yeteneği gelişmiş, anayasal düzen içinde yaşama ve demokratik cumhuriyeti korumanın erdem ve faydalarını öğrenmiş, Atatürk ilkelerine bağlı yurttaşlar toplumunun oluşturulabilmesi için; Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her kademe ve türdeki eğitim kurumlarında verilen eğitim-öğretimin, toplumun ve kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe ulaşmasını sağlamaktır.

Milli Eğitim Vakfı’nın Görevi:

 • Hedeflerimizi gerçekleştirebilmek ve eğitim-öğretimdeki kaliteyi yükseltmek amacıyla,
 • Gerekli araştırmaları yapmak
 • Dil, din, ırk, sosyal katman ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın eğitim-öğretim yaşına gelen her kişiyi okula kavuşturmak ve eğitimini sürdürmesini sağlamak;
 • Öğrenci ve öğretmenlerin eğitim-öğretimde ihtiyaç duyduğu kitap ve benzeri yayınlara ulaşmasını sağlamak;
 • Tüm okullarımızı çağdaş laboratuvarlar ve eğitim-öğretim araç gereçleri ile donatmak;
 • İhtiyaç duyan öğretmen ve öğretmen ailelerine maddi ve ayni yardımda bulunmak;
 • İhtiyaç duyan öğrencilere burs vermek;
 • Öğretmen ve öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tesislerin yapım, onarım ve donatımına katkıda bulunmak,
 • Öğretmen ve öğrencilere teşvik edici ödüller vermek,
 • Bağımsız Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba topluluklarına yönelik eğitim-öğretim projeleri geliştirmek;
 • Vakfın varlığını ve hizmetlerini sürdürmek amacıyla sağlanan bağışları kabul etmektir.