You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Bağış Yapmak İstiyorum

Millî Eğitim Vakfı, kurulduğu 1981 yılından bu yana binlerce bağışçımızın değerli katkılarıyla geleceğimizin teminatı çocuklarımızın nitelikli eğitime erişimlerini artırmak amacıyla hizmetlerini sürdürmektedir.

Vakfımıza bağış yapmak isteyen hayırseverlerimiz;

 • Nakit şartsız bağış yaparak Millî Eğitim Vakfı Burs havuzuna destek olabilirler.
 • Nakit şartlı bağış yaparak bağışlarının arzu ettiği kriterleri taşıyan ihtiyaç sahibi başarılı çocuklarımızın eğitimine destek olmak amacıyla kullanılmasını talep edebilirler.
 • Nakit bağışlarını aşağıda yer alan Millî Eğitim Vakfı Kurumsal Bağış hesaplarına gerçekleştirebilir, bağışlarını tek seferde ya da düzenli gerçekleşecek biçimde talimatlandırabilirler.

Milli Eğitim Vakfı Bağış Hesapları

 • ZİRAAT BANKASI ANADOLU MEYDANI ŞUBESİ    /  IBAN NO: TR34 0001 0012 8205 4952 4250 30
 • T.İŞ BANKASI EMEK ŞUBESİ            / IBAN NO: TR63 0006 4000 0014 2070 5281 36
 • VAKIFBANK BEŞEVLER ŞUBESİ            / IBAN NO: TR87 0001 5001 5800 7293 2490 23


 • Nakit bağış için bir diğer seçenek de Web sayfamızda bulunan “Çevrimiçi Güvenli Bağış Modülü” kullanılarak kredi kartı ya da banka havale/EFT yöntemiyle gerçekleştirilebilen düzenli/tek seferlik bağış yöntemidir. Vakfımız web sayfası güvenli çevrimiçi bağışlar için gerekli SSL sertifikalarına sahiptir, ayrıca bilgileriniz bankanızın güvenlik sistemleriyle de güvence altına alınmaktadır. Millî Eğitim Vakfı resmi web sitesi güvenlik gerekçeleri nedeniyle kişisel bilgileri saklamaz.
 • Vakfımız kıyafet, eğitim elektroniği malzemeleri, eğitim mobilyaları vb. gibi bağışları da ön incelemeden geçirdikten ve çocuklarımız için fiziksel- pedagojik uygunluğu tespit edildikten sonra kabul ederek ihtiyaç sahibi öğrenci, öğretmen ve okullarımızla paylaşmaktadır. Bu noktada bağışçımız iletişim formu aracılığıyla vakfımızla iletişime geçerek ilgili birimin yönlendirilmesini talep edebilirler.
 • Kendilerinin ya da arzu ettikleri bir yakınlarının ismini taşıyan burs fonları oluşturarak ilkokul, ortaokul, lise veya lisans eğitimi gören ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilerimize burs verebilirler.
 • Gayrimenkul bağışı yaparak konut, bina, arsa veya mülklerini eğitim hizmetlerine katkı sağlaması ya da koşulların uygun olması durumunda okul, laboratuvar, sosyal tesis, sınıf, salon gibi eğitim tesislerinin yapımı için bağışlayabilirler. Gayrimenkul bağışı ile ilgili detaylı bilgilere sayfanın alt kısmında yer alan soru-cevap kısmından ulaşabilirsiniz.

Millî Eğitim Vakfı kurulduğu 1981 yılından bu yana, yüce milletimizin ilgi, güven ve desteğine en yakından mazhar olmuş köklü bir sivil toplum örgütüdür. Vakfımız da bugüne kadar bizleri maddî, aynî ve gayrimenkul bağışlarıyla ya da hayır dualarıyla destekleyen eğitim sevdalısı hayırsever vatandaşlarımızın ve vakfımızın kuruluş amaçları doğrultusunda kaynaklarını en doğru şekilde değerlendirmiş, şeffaf yönetim ve denetim sistemiyle halkımızla gururla paylaşmış ve Türk Millî Eğitimine hizmetini sürdürmüştür. Bugüne kadar binlerce bağışçımızın desteğiyle, vakfımız tarafından gerçekleştirilen tüm hizmetler büyük bir özen ve titizlikle yürütülmüş aynı zamanda vakıf kültürüne yakışır biçimde sevginin, şefkatin ve iyiliğin ışığında tamamlanmıştır. Vakfımız, Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk tarafından ifade edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni "Çağdaş medeniyetler seviyesinin de üstünde lider ülke yapma" ülküsünü paylaşmakta, gençlerimizin Millî Eğitim Temel Kanununda da ifade edildiği gibi, "İYİ İNSAN, İYİ VATANDAŞ, İYİ ÜRETİCİ"ler olarak yetişmesi için tüm gayretiyle çalışmaktadır. Bugüne kadar bağışçılarının desteği ile Türk Millî Eğitimine 1 Milyar Türk Lirasının üzerinde kaynak yaratan vakfımıza yapacağınız şartlı ya da şartsız bağışlarla siz de nitelikli eğitime ihtiyaç duyan başarılı çocuklarımız için bir ışık yakabilir, isminizi taşıyan okullar, sınıflar, laboratuvarlar yaptırabilir, burslar verebilir, yatılı öğrenci okutarak ülkemize faydalı, çağdaş bireyler yetişmemize katkıda bulunabilirsiniz. İnanıyoruz ki; "Ülkelerin kaderi eğitimle çizilir." Hiçbir ayrım yapmadan Yüce Atatürk'ün "Eğitimde feda edilecek tek bir fert dahî yoktur" ilkesini benimseyerek burs ve diğer yardımlarını sürdüren vakfımızın bugüne kadar gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmekte olduğu hizmetlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Burs bağışınızı havale/EFT talimatınızla gerçekleştirebileceğiniz gibi aydan aya burs vermek istediğiniz eğitim kademesindeki tutarı (ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ile lisans ve lisans üstü öğrencilerin aylık burs miktarları farklılık göstermektedir) 12 ay üzerinden her ay düzenli olarak Burs adı, bağışçı bilgilerini içeren bir açıklamayla gerçekleştirebilirsiniz.

Web sitemizde bulunan Çevrimiçi Bağış Modülü aracılığıyla kredi kartınızı kullanarak düzenli ya da bir kereye mahsus istediğini tutarda bağış yapabilirsiniz.

Bugüne kadar hayırsever vatandaşlarımızın gayrimenkul bağışlarıyla hayat bulan, okula dönüşen ya da MEV burs havuzuna katkıda bulunarak Millî Eğitimimize unutulmaz bir katkıya dönüşen yüzlerce örnek vardır. Vakfımıza gayrimenkul bağışı yapmak isteyen hayırseverimiz öncelikle Vakfımıza ulaşarak talebini bildirir ve kendisine ön bilgilendirme yapılır. Ön bilgilendirmenin ardından kendisinden Millî Eğitim Vakfı Merkez Yönetim Kurulu'nca değerlendirilmek üzere gayrimenkule ait bilgi ve belgeleri, eğer varsa bağış şartlarını içeren bir dilekçe talep edilir. Dilekçenin vakfımıza ulaşmasının ardından başvuru ilk Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilerek bağışçımıza dönüş yapılır. Bağışın Yönetim Kurulumuzca uygun görülmesi durumunda vasiyetname, tapuda intifa hakkı veya direk devir yoluyla gayrimenkulün vakfımıza bağışı gerçekleştirilmiş olur.

Vasiyet, miras bırakanın vefatı sonrasında, malları üzerinde kendi iradesine uygun olarak fiili ve hukuki sonuç doğuracak tek taraflı yapılan ve ölüme bağlı bir tasarruftur. Bağış yapmak isteyen kişi, sağlığında düzenleyeceği vasiyetname ile herhangi bir malını (taşınır/taşınmaz mallar, bankadaki mevduat ve kıymetler) veya tüm malvarlığını vakfa bırakabilir. Noter huzurunda resmi şekilde yapılabileceği gibi el yazısı ile yazılıp notere teslim etmek sureti ile de düzenlenebilir. Vasiyeti yapan kişi hayatta olduğu sürece vasiyete konu olan malvarlığı üzerindeki mülkiyet haklarını istediği gibi kullanır. Zira vasiyetname, vasiyeti yapan kişinin vefatından sonra hüküm ifade eder.

Bağış yapmak isteyen kişi sağlığında, sahibi olduğu herhangi bir taşınır veya taşınmaz malı veya bir hakkı, vakfa şartlı veya şartsız olarak bağışlayabilir. Bu bağışı yaparken mal veya hakkın sadece kuru mülkiyetini bağışlayıp; intifa, yani yararlanma hakkını veya sükna, yani oturma hakkını saklı tutabilir. Böylece mal veya hakkın sadece çıplak mülkiyeti vakfa geçer, kullanma ve gelirlerinden yararlanma hakkı hayatta olduğu müddetçe bağış yapan kişide kalır. Bu yöntemle yapılacak bağışlardan, hukuka aykırılıklar dışında, daha sonra vazgeçmek mümkün değildir.


Kurumsal bağışçılarımız bireysel bağışçılarımızın tüm haklarına sahip olmakla birlikte ayrıca ilgili yasadan kaynaklanan vergi indiriminden de yararlanabilirler. İlgili kanun maddesi aşağıdaki gibidir. Kurumlar Vergisi Kanununun "Diğer İndirimler" başlıklı 10 uncu maddesinde yer alan Bağış ve Yardımlar başlığı gereğince kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla ve Kanundaki sırasıyla kurum kazancından indirilebilmektedir. Bu madde ile düzenlenen diğer indirimler, esasen kazancın bulunması halinde beyanname üzerinden indirim konusu yapılan ve kazancın yetersiz olması nedeniyle de sonraki yıllara devredilemeyen indirimlerdir.

İlgili Kanun Maddeleri:

 • 10.3.2. Bağış ve yardımlar
 • 10.3.2.1. Kurum kazancının %5'i ile sınırlı bağış ve yardımlar
 • Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5'ine kadar olan kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.

Matrahtan indirilmesi için bağış ve yardımın;

 • Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılması,
 • Makbuz karşılığı olması,
 • Karşılıksız yapılması,
 • Sadece ilgili dönem kazancından indirilmesi
 • Beyannamede ayrıca gösterilmesi

gereklidir. İndirilemeyen kısım diğer yıla nakledilemez.

 • Kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardımların tutarı, o yıla ait kurum kazancının %5'i ile sınırlıdır.
 • İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı, zarar mahsubu dâhil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki [Ticari bilanço kârı - (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] tutardır.


Değerli bağışçılarımızdan Hikmet Erkek hanımefendi