You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

44.Genel Kurulumuz Başarıyla Tamamlandı


  • 03-06-2024

Genel Merkezimizde gerçekleştirilen Milli Eğitim Vakfı 44.Olağan Genel Kurulu başarıyla tamamlandı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Temel'in açış konuşmalarının ardından, Başkanlık Divanını oluşturmak için verilen önergeyle; A.Remzi Sezgin Başkan, Orhan Ekinci ve Yakup Erdoğan katip üyeler olarak seçildiler.  Gündem maddelerine uygun ilerleyen toplantı akışında  Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Temel'in Vakfımızın 2023 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında yaptığı sunumun ardından, Denetim Kurulumuz adına Hüseyin Acır 2023 Denetim Kurulu Raporunu Genel Kurul Üyelerimize sundu. Ardından, Genel Kurul Üyemiz Prof.Dr. Mustafa Gül, Yönetim Kurulu Üyemiz Talat Bulut, Genel Kurul Üyelerimiz Ömer Balıbey ve Özlem Özçukurlu Genel Kurulumuza raporlar üzerine görüşlerini sundular. Yönetim ve Denetim Kurullarımızın ibra edilmelerinin ardından Vakfımızın 2024 yılı tahmini bütçesi Genel Kurulumuzca onaylandı. Kurucu Üyemiz Hasan İlhami Çokar'ın vefatı nedeniyle yerine bıraktığı aday Genel Kurulumuzca oybirliği ile Genel Kurul Üyeliğine seçildi. 

44.Genel Kurul Toplantımız, Yönetim Kurulu Başkanımızın Genel Kurula hitaben yaptığı teşekkür konuşmasıyla sonlandı.Genel Kurul Üyelerimiz Toplu Halde


Başkanlık Divanı: A.Remzi Sezgin, Orhan Ekinci, Yakup ErdoğanYönetim Kurulu Başkanımız Mehmet TemelDenetim Kurulu Üyemiz Hüseyin Acır


Genel Kurul Üyemiz Prof.Dr. Mustafa Gül


Yönetim Kurulu Üyemiz Talat Bulut


Genel Kurul Üyemiz Ömer Balıbey


Genel Kurul Üyemiz Özlem Özçukurlu