You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

42. Olağan Genel Kurulumuz Gerçekleştirildi.


  • 27-05-2022

Vakfımızın 42.Olağan Genel Kurulu Genel Merkezimizde gerçekleştirildi.


Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Temel'in açış konuşmasıyla başlayan toplantının Divan Başkanlığını A.Remzi Sezgin, Divan katip üyeliklerini Hadiye Kaplan ve Ferudun Gürkan yürüttü.

Divan Başkanı A.Remzi Sezgin yaptığı kısa konuşmada, Vakfın başarılı çalışmaları, eğitime yaptığı katkı sebebiyle Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile Vakıf çalışanlarına teşekkür etti ve gündem maddelerine geçildi. 

2021 yılı Çalışma Raporu ve Bilançosunu sunmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Temel konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edildi.

Vakfımızın bugüne kadar yaptığı çalışmalarla ilgili sayısal bilgiler veren Mehmet Temel, konuşmasında özetle; Vakfın ve MEV Kolejlerinin mevzuat geliştirme çalışmalarının yapıldığını, eğitim-öğretim ve yönetim hizmetleri uygulama ve değerlendirme toplantısının gerçekleştirildiğini, MEV İktisadî İşletmelerinin gerekli bakım ve onarımları ile teknolojik yenilemelerinin yapıldığını ifade etti. Vakıf ve İktisadî İşletmelerin mali durumu hakkında bilgiler veren Temel, Vakıf kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilerek eğitim hizmetlerine sunulduğunu belirterek; Genel Kurul’un başarılı geçmesini dilekleriyle sözlerini sonlandırdı

Vakıf Mali İşler Müdürü Kemal Şahinoğlu'nun özetle bilançoyu sunmasının ardından, Denetim Kurulu Başkanı Aydın Özyar 2021 Denetim Raporunu özetleyerek Genel Kurul Üyelerimizle bilgi ve görüşlerini paylaştı.

Yönetim ve Denetim Kurulları Genel Kurul Üyelerimizce oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildi.

Vakıf Mali İşler Müdürü Kemal Şahinoğlu'nun özetle 2022 Tahmini Bütçesinin önemli kalemlerini Genel Kurul üyelerimize sunmasının ardından, Divan Başkanı tarafından Genel Kurul Üyelerimizin oylarına sunulan tahmini bütçe, oybirliği ile kabul edilerek; Merkez Yönetim Kuruluna fasıllar ve kalemler arasında aktarma yetkisi verildi. 

Genel Kurul Üyeliklerine sunulan isimlerin oybirliği ile Genel Kurul Üyeliğine kabul edilmelerinin ardından 42. Olağan Genel Kurulumuz, Divan tarafından sonlandırılarak imza altına alınan Divan Tutanağı ve ekleri Vakıf Genel Müdürlüğüne teslim edildi.