You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ataturk Corner

Türkiye’deki özel okullara kalite ve nitelikte örnek oluşturmak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek özümseyen, güçlü akademik kadrosuyla ülkemize aydınlık nesiller yetiştirmek, aynı zamanda özel okul ücretleri arasında denge unsuru olmak amacıyla Millî Eğitim Vakfı tarafından kurulan MEV Koleji bünyesindeki tüm eğitim kurumlarında,  Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. Madde 1.fıkrasında yer alan “Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milleti’nin bütün fertlerini, Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek” ilkesi benimsenerek uygulanır.

Yüce Atatürk’ün “Eğitimde feda edilecek tek bir fert dahî yoktur” sözünü şiar edinen Millî Eğitim Vakfı, ülkemizdeki her bireyin nitelikli ve kaliteli eğitime adil biçimde ulaşabilmesi için hayırsever bağışçılarının desteğiyle maddî ve manevî katkılarda bulunurken; 36 yıllık eğitim tecrübesini çağdaş eğitim teknoloji ve yöntemleriyle birleştirerek yeni nesillere aktardığı eğitim kurumları olan MEV Koleji özel okullarında Büyük Önderimizin “Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız” sözlerini temele alan bir eğitim modeli uygular. Bilimi ve insan aklını geleceğin anahtarı olarak görürken; yetiştirdiği öğrencilerin vatanına, milletine, devletine, Atatürk İlke ve İnkılâplarına ve O’nun kurduğu demokratik lâik Türkiye Cumhuriyetine bağlı, üzerinde yaşadığı toprakların coğrafyasını karış karış, tarihini an be an bilen nesiller olarak mezun eder.

MEV Koleji Özel Okulları’nda eğitim ve öğretimin her anında öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz, MEV Kültürünün ayrılmaz bir parçası olan Atatürk sevgisini ve Cumhuriyet idealini öğrencilerine yaşatır, onların Büyük Önderimizin istediği gibi kendine güvenen, Dünya’daki ve Ülkesindeki gelişmelere hakim, fikir sahibi, bilimsel düşünceyi önemseyen, insan hakları ve demokrasiye saygılı, birey olmanın bilincinde, İyi insanlar, iyi vatandaşlar ve iyi üreticiler olarak yetiştirilmesini hedefler.  Millî Eğitim Vakfı Ülkelerin kaderinin eğitimle çizildiğine inanır ve Türkiye Cumhuriyeti’ne fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirir.