You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Murat TEKİN

Üye


Hakkında
1971 Elmadağ / ANKARA doğumludur. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamlamıştır.

Yükseköğrenimini, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Muhasebe Vergi Uygulamaları Bölümü Ön Lisans, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Yüksek Okulu Hukuk Bölümü Ön Lisans, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Lisans mezunu olarak tamamlamıştır.

Yüksek Lisansını ise; Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Sosyal Bilimler Enstitüsü) İşletme Yönetimi (MBA) Bölümünde (İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) “Öğrenci ve Personel Servis İşletmelerinin SWOT Analizi ve Yönetimi” konulu projesi ile tamamladı. Ayrıca, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ünvanı bulunmaktadır.

İş hayatına 1991 tarihinde açılan sınavı kazanarak İLKSAN Ulus Öğretmenevi’nde Muhasebe Memuru ve Veznedar olarak başlamıştır.1993 yılında Muhasebe Şefi olarak atandığı görevinin yanında;İLKSAN Didim Altınkum Dinlenme Tesisi Muhasebe Şef Vekilliğini, Satın alma ve Kabul Komisyon Üyelikleri ve Başkanlıkları, görevlerini yürütmüştür.

2003 yılında Sandık Genel Müdürlüğü Muhasebe ve Mali İşler Müdür Yardımcısı, atanmış olup, bu görevinin yanında; Piyasa Araştırma Komisyon üyeliği,  Mevzuat komisyon üyeliği, Bülten ve Faaliyet Raporu komisyon üyelikleri, Sandıklar Birliği Projesi Sekretaryası, Portföy Yönetimi takip yetkilisi, K.İ.K. Mali Komisyon Üyeliği görevlerini yürütmüştür.

2016 yılında Sandık Genel Müdürlüğü Muhasebe ve Mali İşler Müdürü olarak atanmış olup; bu görevinin yanında;Bülten ve Faaliyet Raporu komisyon üyelikleri, Portföy Yönetimi yetkilisi, K.İ.K. Mali Komisyon Üyeliği, Dijital Arşiv Proje Yöneticiliği, Enerji Projesi Yöneticiliği, gibi görevleri fiili olarak yürütmüştür.

2018 yılı itibariyle İLKSAN Mali Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup, bu görevini  ve İLKSAN Bağlı Ortaklığı İLK YATIRIM TURİZM GRUP A.Ş.’ nin Genel Müdürlüğü görevlerini fiilen sürdürmektedir.

(ASMMMO) Mesleki Denetim Komisyon Üyeliği de bulunan ve Genel Kurul Üyemiz olan Tekin’in,muhasebe, finans ve diğer çeşitli alanlarda yayınlanmış kitap ve bilimsel makaleleri bulunmaktadır.

Evlidir ve dört kız çocuğu vardır.


Yayınlanan Kitapları;

o “Muhasebe (Güncel) Yardım Sandıklarının  Muhasebe Finans, Vergilendirme ve Bütçeleme Sistemi”    (Sıradışı Analiz Yayınları Şubat-2021/Ankara)

 

Yayınlanan Makaleleri;


o Finansal Sektör Kırılganlıkları ile Kurumlar için Finansal Sağlamlık Göstergeleri,

o Dünyada ve Türkiye’de Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,

o Şirketler Hukuku Kapsamında; Adi Ortaklık, Kollektif Şirket, Komandit Şirket, Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatiflerin Unsurlarının ve Hukuki Yapılarının Değerlendirilmesi,

o Vergi Uyuşmazlıkları, Vergi Hatası ve Vergi Cezalarında Mükellefin Başvuracağı Hukuki Yollar,

o Yardım Sandıklarının Portföy Yönetim Şirketleri İle Çalışmaları Halinde Dikkat Edeceği Yönetsel ve Vergisel Hususlar,

o Yardım Sandıklarında Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Bilanço ve Gelir Tablosu Türleri İle ‘Bağımsız Denetim’ Uygulaması,

o Yardım Sandıklarında Bütçe Uygulaması,

o Tüzel Kişiliğe Haiz Emekli Sandıkları, Yardım Sandıkları İle Sigorta ve Emeklilik Şirketlerinde Gelir Vergisi Tevkifatı,

o Sandık ve Vakıflara, Hizmet Sonucu Kesilen Fatura Ödemelerinde Makbuz ve Değerli Kağıtlar Damga Vergisi,

o Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri Kapsamında İş Kazasının Tanımı, İş Kazasında İşverenin Sorumlulukları İle İşçinin Hakları Nelerdir?

o İktisadi İşletme Nedir, Nasıl Kurulur, Hukuki Alt Yapısı ve Yönetim Şekli İle Ticari Şirketlerle Arasındaki Fark Nedir?

o Gayrimenkul  Alım ve Satımında İstisna ve Muafiyetler Konusu,

o İhtirazi Kayıt Yönteminin Hukuki Durumu ile Muhasebe Kaydı Boyutu,

o Vergilendirme Süreci İle Yardım Sandıkları Sosyal Tesislerinin Vergisel Boyutu,

o Riskli Yapıların İlk Satışında Hangi Vergilerin Alınıp Alınmayacağı Hususu,

o Damga Vergisinin Hangi Beyanname ile Beyan Edileceği Hususu,

o Baltık Kuru Yük Endeksinin Ticari Hareketliliğe ve Ekonomimize Etkileri,

o FED'in Görevleri, Piyasalara Etkileri ile TCMB’ nın Yapısı ve Görevleri,

o Kurumsal İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Önemi,

o Ukrayna’ya yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

o Petrolün Finansal gücü ve ülkemizdeki rolü

o 153/A Kapsamında, Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanmak

o Muhasebecilik mesleği,üst yönetime katkısı,iş planı ve paydaşlar

o Özel Eğitim Kurumu Açılmasında, Yatırım Teşvik Belgesinin Önemi İle Vergi ve Teşvik Avantajları

şeklindedir.

 

Katıldığı Kurs ve Seminerler ile Aldığı Sertifikalar:

o Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Uzmanlığı Sertifikası,

o Mali Tablolar Analizi Eğitim Belgesi,

o TSE Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi Sertifikası,

o TSEN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi Temel Eğitimi Sertifikası,

o TSE İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi Sertifikası,

o TS ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Temel Eğitimi Sertifikası,

o TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi İç Tetkik Eğitimi Sertifikası,

o ODTÜ tarafından düzenlenen “Kriz Sonrasında Dünya Düzeni ve Kamumun Rolü” katılımı belgesi,

o Kimyal, Fiziksel, Biyolojik, Ergonomik ve Psikososyal Risk Etmenleri Eğitim Sertifikası,

o İletişimin Gizemli Dünyası ve Takım Çalışması Sertifikası,

o TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi,

o TOBB  Meybem Sorumlu Emlak Danışmanlığı Seviye 5 Belgesi.