You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Hüseyin ACIR

Üye


Hakkında
1966 yılında Antalya-Manavgat’ta doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini; Manavgat-Bucakşeyhler Köyü İlkokulu, Seydişehir Cumhuriyet İlkokulu (1979), Seydişehir Mahmut Esat Ortaokulu (1982), Seydişehir Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü’nde (1985) tamamlamıştır.

Yüksek Öğrenimini; Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Sanat Eğitimi Yüksekokulu Elektrik Öğretmenliği (Önlisans-1987), Anadolu Üniversitesi Adalet Yüksekokulu Hukuk Bölümü (Önlisans-2019), Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik-Elektronik Eğitimi (Lisans-1998), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (Lisans-1993), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (Yüksek Lisans Tezli-2005)’nde tamamlamıştır.

Askerliğini 243. Yedek Subay Celbinde Kara Harp Okulu-Ankara’da yapmıştır.

Ankara Üniversitesi TÖMER, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Dil Okulu, MEB Ankara Hizmet içi Eğitim Enstitüsü ve British Council’de Yabancı Dil (İngilizce) eğitimine devam etmiştir.

Yurtdışında (ABD, Japonya, Almanya, Hollanda, Portekiz, Fransa, İspanya, Avusturya, İrlanda, Yunanistan, İngiltere, İtalya, Belçika, Danimarka, İsveç, Litvanya, Slovenya, Macaristan, Mısır, Kırgızistan, Pakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, İran, Polonya, Arnavutluk, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Hong Kong ) ve yurtiçinde eğitimle ilgili kurslara, seminerlere ve toplantılara katılmıştır.

Japonya-Tokyo’da, JICA (Japan International Cooperation Agency) kanalıyla, 2010 yılında “Management Of Teacher Training Center-Öğretmen Eğitim Merkezinin Yönetimi” eğitimi almıştır. ABD/USA-Washington ve New York’ta, İnternational Visitor Leadership Program’ı kapsamında 2009 yılında “Higher Education-Yüksek Öğretim” eğitimine katılmıştır.

Yurtiçinde, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi (TSE), TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi (TSE), TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi (TSE), TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Tetkik Görevlisi ve Baş Denetçi Eğitimi (SASTEK-JLB/EXEMPLAR GLOBAL), TS EN ISO/IEC 17024:2012 Personel Belgelendirme Sistemi Eğitimi (TÜRKAK), Helal Standartları Temel Eğitimi (HAK), OIC/SMIIC 34:2020 Uygunluk Değerlendirmesi - Helalle İlgili Faaliyetlerde Yer Alan Kişilerin Belgelendirmesini Yapan Kuruluşlar için Genel Gereklilikler (HAK), Değişim ve Sürekli İyileştirme (KAİZEN) (MEB-ELGİNKAN), İletişim Becerileri (MEB-ELGİNKAN), Kurumsal Hayatta Profesyonel İmaj ve Pozitif Etkisi (MEB-ELGİNKAN), Performans Ölçme ve Değerlendirme-1,2,3 (MEB), Toplam Kalite Yönetimi (MEB), Stratejik Yönetim Sistemi (TUBİTAK-TUSİDE), Kamuda Kurum Kültürü ve Stratejik Yönetim (TUBİTAK-TUSİDE), Denetim Hizmetleri (MEB), Üst Düzey Yönetim Stratejileri (TODAİE), Sigorta Teknik Personeli (SEGEM), Geleneksel Girişimcilik (KOSGEB), İleri Girişimcilik (KOSGEB) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Sınav-Belgelendirme eğitimleri almıştır. Yurtdışında, Mesleki ve Teknik Eğitimde Standartlar, Sertifikasyon (Belfast/KUZEY İRLANDA-UK), Yaygın ve Resmi Olmayan Öğrenmenin Belgelendirilmesi (Vilnius/LİTVANYA), Mesleki Eğitimde Yeterlilikler, Sınavlar ve Belgelendirme (Kopenhag/DANİMARKA), Mesleki Eğitimde Yeterlilikler, Sınavlar, Belgelendirme (Madrid/İSPANYA), Mesleki Eğitim Sistemi, Sınav, Belgelendirme, Akreditasyon (Edinburg/İSKOÇYA-UK)’de eğitim/seminerlere katılmıştır. Mesleki Akreditasyon, Helal Akreditasyon ve Mesleki Yeterlilikler Uygunluk Değerlendirme Başdenetçisidir.

Mesleki ve teknik eğitim ilgili, “İstihdam ve Meslek Eğitim ilişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı”, “Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi”, “Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi”, “Mesleki Eğitim ve Öğretim Strateji Belgesi ve Eylem Planı” çalışmalarına aktif olarak katılmış; yürütme ve yönetim kurullarında görev almıştır.

Belçika-Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) nezdinde, Ağustos ile Aralık-2005 tarihleri arasında gerçekleştirilen, “Eğitim ve Kültür”, “Yerleşme Hakkı ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı” fasıllarının (mesleki ve teknik eğitim) tarama görüşmelerinde Türkiye/MEB’i temsil etmiştir.

TÜBİTAK Sanayi Sevk İdare Enstitüsü Genel Kurul, Danışma ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu Üyeliği, Mesleki Eğitim Kurulu Üyeliği, Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Kurul Üyeliği ve 1. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği, İŞKUR Genel Kurul Üyeliği, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Kurul Üyeliği, Milli Eğitim Vakfı Genel Kurul ve Denetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Edirne-Keşan Endüstri Meslek Lisesi (1987-1990), Ankara Çankaya Dikmen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde (1990-2000) Elektrik Öğretmenliği ve Okul Yöneticiliği (Laboratuar Şefliği, Atölye Şefliği, Bölüm Şefliği, Müdür Yardımcılığı, Müdür Başyardımcılığı) yapmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda; Bakanlık Müfettiş Yardımcısı ve Bakanlık Müfettişi (2000-2003) olarak görev yapmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nda; Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü (2003-2011), Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü (2011), Rehberlik ve Denetim Başkanı/Teftiş Kurulu Başkanı (2011-2014) ve Bakanlık Müşaviri (2014-2018) görevlerinde bulunmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’na 2018 yılında Bakanlık Maarif Müfettişi; 2021 yılında Bakanlık Müfettişi olarak atanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğinde görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.