2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı

 

2012-2013 eğitim-öğretim yılında Vakfa bağlı özel okullarda 4 bin 463 öğrenci eğitim-öğretim görürken, 478 yönetici ve öğretmen hizmet vermekte, 125 destek personeli çalışmaktadır. 
 
 
1991 yılından bu yana Vakıf okulları, Türkiye genelinde eğitim öğretim kadrosu, okulların teknolojik donatımı ile örnek teşkil etmekte ve aynı zamanda fiyat politikası nedeniyle sektörde denge unsuru olmaktadır. 
 
 
Millî Eğitim Vakfı özel okulları eğitim öğretim hedefli birer yaşam merkezi olduğu için; eğitsel ortamları ve kullandıkları teknolojilerle mükemmel bir sosyal eğitim kampusu olarak faaliyet göstermektedir. Yenilikçi Türkçe eğitiminin yanında ikinci ve üçüncü dil eğitimi verilen okullarda “eğitim koçluğu” uygulaması da başlatılmıştır. 
 
 
Her yıl eğitim öğretim döneminden önce eğitim-öğretim kadrosunu belirlemek üzere sınavlar düzenleyen Vakıf, 2012-2013 eğitim-öğretim dönemi öncesinde geniş bir akademik kadronun yönetiminde yazılı ve uygulamalı sınavlarla okullarda görev alacak öğretmenleri belirlemiştir. Vakfın nitelikli eğitimin yaygınlaştırılması temel hedefi çerçevesinde eğitim-öğretim kadrosunun hizmet içi eğitimleri her yıl planlanarak düzenli olarak uygulanmaktadır. 
 
 
Millî Eğitim Vakfı okullarının tümünde gelişmiş birer kütüphane, laboratuvarlar, bilgisayar laboratuvarı, hobi ve sanat salonları, eğitim teknolojileri, spor ve rekreasyon alanları, kültür ve sosyal faaliyet salonları, sağlık birimleri bulunmaktadır. 
Okullarda sunulan ulaşım, yemek hizmetleri de okul standartlarına uygun olarak Türkiye genelinde başarılı hizmetler sunan ve çözüm ortakları olarak kabul edilen firmalardan hizmet satın alınması yoluyla karşılanmaktadır. 
 
 
MEV Koleji Özel Okullarında başarı endeksli bir ödül, burs ve indirim yönetmeliği hazırlanmış, okulların başarı grafiklerinin yükseltilmesi hedeflenmiştir. Okullara başvuran şehit ve gazi çocuklarının tamamı ücretsiz olarak okutulmaktadır.
 

© 2012 Milli Eğitim Vakfı. Tüm hakları saklıdır.